Drugs Matching "kenalog"

Your search for "kenalog" returned 3 results.

Brand Name Alias(es)
Kenalog in Orabase (Triamcinolone Acetonide) Kenalog Oral Paste
Kenalog Injection (Triamcinolone Acetonide) Kenalog-40
Kenalog Ointment (Triamcinolone Acetonide)